PROJECT

Hergebruik water voor de teelt van aardbeienplanten

Het waterbehandelingssysteem bij Van der Avoird is geïntroduceerd met als doel waterbesparing, hergebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen en zuivering van water tegen ongewenste verontreinigingen te realiseren.

Het water dat wordt gebruikt voor de productie van aardbeien- en frambozenplanten ondergaat een zuiveringsproces, waardoor het opnieuw kan worden ingezet. Dit biedt tal van significante voordelen. Niet alleen wordt het waterverbruik aanzienlijk verminderd, maar er worden ook geen meststoffen en bestrijdingsmiddelen in het rioolstelsel geloosd. Het waterverbruik kan met maar liefst negentig procent worden gereduceerd. Het residu dat na zuivering overblijft, bestaat uit slib dat vervolgens kan worden verbrand.

De voornaamste uitdaging ligt in het zuiveren van het water, waarbij virussen, bacteriën en schimmels worden verwijderd, terwijl de meststoffen en bestrijdingsmiddelen behouden blijven. Het systeem van Turbin maakt gebruik van speciale ultrafiltratiemembranen om het water te zuiveren. Voorafgaand aan dit proces ondergaat het water een voorbehandeling met behulp van Dissolved Air Flotation (DAF) en AFM.

Dissolved Air Flotation (DAF)

Het proces begint met DAF, waarbij het ruwe water wordt behandeld met kleine luchtbellen die zich hechten aan de verontreinigingen in het water. Hierdoor worden deze verontreinigingen naar het wateroppervlak getransporteerd, waar ze zich vormen tot een schuimlaag die gemakkelijk kan worden verwijderd. DAF is zeer effectief in het verwijderen van zwevende deeltjes, organische stoffen en vetten uit het water. Dit zorgt voor een initiële zuivering van het water voordat het de volgende stadia ingaat.

Actief Filter Medium (AFM)

Na de DAF gaat het water naar de AFM. Dit is een proces waarbij speciale filtermedia worden gebruikt om de waterkwaliteit verder te verbeteren. AFM heeft een adsorberend vermogen, waardoor het resterende organische stoffen en andere verontreinigingen kan verwijderen. Dit helpt om het water schoon te maken en te stabiliseren voordat het naar het laatste zuiveringsstadium gaat. Het water wordt via de AFM gefilterd tot 1 micron.

Ultrafiltratie

Ten slotte wordt het water behandeld met behulp van speciale ultrafiltratiemembranen. Deze membranen hebben poriën die klein genoeg zijn om virussen, bacteriën, schimmels en andere microscopische verontreinigingen te blokkeren, waardoor ze niet door het filter kunnen gaan. Als resultaat hiervan wordt het water bijna volledig gezuiverd van deze schadelijke elementen, terwijl waardevolle meststoffen en bestrijdingsmiddelen behouden blijven. De ultrafiltratie is de laatste en meest grondige zuiveringsstap in het proces.

Het systeem is volledig geautomatiseerd, inclusief het reinigen van de filters. Hierdoor wordt een efficiënte en duurzame waterbehandeling gegarandeerd, waarbij zowel de zuiverheid als het behoud van kostbare meststoffen wordt gewaarborgd.

Vorige
Volgende