Producten

Ultraviolet Desinfectie

Ultraviolet (UV) licht wordt op grote schaal ingezet voor het desinfecteren en zuiveren van zowel afvalwater als drinkwater, en de voordelen ervan zijn aanzienlijk.

In situaties waarin water verontreinigd is met micro-organismen, pesticiden en/of organische verbindingen, ontstaat er een potentieel gevaar voor zowel mens als dier. Turbin biedt een doeltreffende oplossing voor deze problemen met behulp van UV-desinfectie installaties.

ultraviolet uv desinfectie

Het werkingsprincipe van UV-licht is gebaseerd op het doordringen van de celwand van micro-organismen, waardoor deze niet langer kunnen vermenigvuldigen. Het UV-licht tast de celkernen van deze micro-organismen aan en denatureert hun DNA, wat leidt tot de “inactivering” van de micro-organismen. Geïnactiveerde micro-organismen zijn niet in staat tot reproductie of infectie, waardoor ze onschadelijk worden. Dit effectieve proces wordt bereikt binnen het UV-C spectrum, dat zich bevindt tussen de 240 en 280 nm.

Desinfectie met ultraviolet licht is buitengewoon effectief tegen bacteriën, virussen en pathogenen, en heeft als extra voordeel dat het milieuvriendelijk is, vrij van chemicaliën en vrij van bijproducten. Turbin biedt complete UV-desinfectie installaties om aan de behoeften van verschillende sectoren te voldoen.

De toepassingsgebieden van UV-desinfectie zijn divers en omvatten de voedingsindustrie, aquacultuur, drinkwaterproductie, afvalwaterzuivering, zwembaden, koelwaterbehandeling en landbouw. Dit maakt UV-desinfectie een veelzijdige en betrouwbare methode voor het waarborgen van de kwaliteit en veiligheid van water in uiteenlopende situaties.

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op voor meer informatie.