Turbin

reverse osmosis

Reverse Osmosis

Reverse osmosis wordt toegepast om opgeloste materialen in water te verwijderen. De meest bekende toepassing is het produceren van drinkwater uit zeewater.

Omgekeerde osmose (reverse osmosis / RO) is een waterzuivering technologie die een halfdoorlatend (semipermeabel) membraan gebruikt om ionen, moleculen en grotere deeltjes uit water te verwijderen. Turbin ontwikkelt en produceert klant specifiek reverse osmosis installaties voor uiteenlopende toepassingen. Zo leveren wij ook ATEX RO installaties voor het verwerken van afvalwater, de off-shore en maritieme toepassingen. Turbin zorgt voor de volledige ontzorging en de plaatsing van het systeem. Tevens hebben wij diverse reverse osmosis huur installaties beschikbaar. De pilot installaties zijn beschikbaar om uw toepassing op deelstroom te testen.

Toepassingen:                                   

  • Drinkwater productie
  • Mestverwerking
  • Afvalwater
  • Digestaat
  • Off-shore
  • Maritiem
reverse osmosis digestaat

Hoge druk RO digestaat Duitsland

turbin afvalwater reverse osmosis

RO in SS316

hoge druk reverse osmosis

Hoge druk RO mest en digestaat

De kracht van Reverse Osmosis

Bij reverse osmosis wordt gebruikt gemaakt van een semipermeabel (halfdoorlatend) membraan om deeltjes uit water te verwijderen. Deze deeltjes zijn bijvoorbeeld moleculen, ionen en grotere deeltjes. De filterende werking van het membraan wordt bereikt door een drukverschil aan te brengen. Het water met de opgeloste stoffen zal zich dan naar de kant bewegen waar de som van de externe druk en de osmotische waarde het laagst is. Als de externe druk aan de kant van de geconcentreerde oplossing groot genoeg is, zal het zuivere oplosmiddel (zonder de opgeloste stoffen mee te nemen) naar de andere kant worden geperst. Hierdoor blijft de opgeloste stof achter op het membraan en verkrijgt men een zuiver oplosmiddel.

Behandeling van afvalwater met RO

Turbin heeft meer dan 10 jaar ervaring op het gebied van behandeling van afvalwater. Hierbij maken wij gebruik van reverse osmosis. Onze installaties hebben een hoog productievermogen per uur. Heeft u vragen over onze RO / behandeling van afvalwater? Neem dan gerust contact met ons op via info@turbin.nl

Ook leveren wij losse RO membranen, hiervoor verwijzen wij u graag door naar de volgende pagina: RO Membranen.

digestaat reverse osmosis

Digestaat verwerking Duitsland

Nieuwe installatie digestaat verwerking Turbin heeft meer dan 10 jaar ervaring op het gebied van verwerking van digestaat. Deze filtratietechniek berust op reverse osmosis, zo ook onze nieuwe onderstaande  installatie, geplaatst in Duitsland.  Heeft u vragen over onze Reverse Osmosis / verwerking van  digestaat? Neem dan gerust contact met

Lees verder »
mest en digestaat verwerking mestverwerking

Mest en digestaat verwerking met Reverse Osmosis

Mest en digestaat verwerking met hoge druk Reverse Osmosis Turbin heeft meer dan 10 jaar ervaring op het gebied van verwerking van mest en digestaat. Hierbij maakt Turbin vaak gebruik van Reverse Osmosis, zo ook onze nieuwe onderstaande hoge druk RO installatie.  Heeft u vragen over onze Reverse Osmosis

Lees verder »

RO-voorbehandeling

Een goede voorbehandeling met zowel mechanische als chemische behandelingen is van cruciaal belang voor een RO-systeem om vervuiling, schilfering en kostbare vroegtijdige RO-membraanuitval en frequente reinigingseisen te voorkomen. Hieronder volgt een overzicht van veelvoorkomende problemen die een RO-systeem ondervindt als gevolg van een gebrek aan een goede voorbehandeling.

Vervuiling

Vervuiling treedt op wanneer verontreinigingen zich ophopen op het membraanoppervlak, waardoor het membraan verstopt. Er zijn veel verontreinigingen in het gemeentelijke water die voor het menselijk oog niet zichtbaar zijn en die onschadelijk zijn voor menselijke consumptie, maar groot genoeg om snel een RO-systeem te bevuilen. Vervuiling treedt vaak op in het vooreinde van een RO-systeem en resulteert in een hogere drukval over het RO-systeem en een lagere permeaatstroom. Dit resulteert zich in hogere bedrijfskosten en uiteindelijk de noodzaak om de RO-membranen schoon te maken of te vervangen. Vervuiling zal uiteindelijk tot op zekere hoogte plaatsvinden gezien de extreem fijne poriëngrootte van een RO-membraan, ongeacht hoe effectief uw voorbehandelings- en reinigingsschema is. Als u echter een goede voorbehandeling hebt, minimaliseert u de noodzaak om vervuiling gerelateerde problemen regelmatig aan te pakken.

Vervuiling kan worden veroorzaakt door onder andere het volgende:

Voorbehandelingen die wij bieden is bijvoorbeeld Ultrafiltratie.

  • De filterende werking van ultrafiltratie blijft ten allen tijden actief, de basis van de filtratie berust namelijk puur op mechanica. Deze manier van filtreren van water is dan ook erg effectief en duurzaam. Oorspronkelijk komt ultrafiltratie met membraantechniek uit de gezondheidszorg, namelijk nierdialyse. Dialyse is de uitwisseling van in water opgeloste stoffen door een semipermeabel membraan. Deze filtertechniek lijkt op microfiltratie, nanofiltratie en reverse osmose. Het verschil zit in de poriegrootte van het membraan.
  • De kracht voor ultrafiltratie is een verschil in druk over het membraan van voeding naar filtraatzijde. Het membraan houdt grotere deeltjes dan de membraanporie tegen. De scheiding van microfiltratie wordt dus gerealiseerd op basis van deeltjesgrootte, het is een fysische scheidingsmethode.
  • Membranen kunnen dead-end of cross-flow bedreven worden. Bij dead-end wordt al het water door het membraan geperst. Bij cross-flow wordt het aangevoerde ruwwater langs het membraanoppervlak gecirculeerd. Hierdoor wordt snelheid en turbulentie gecreëerd waardoor sterk vervuild water behandeld kan worden.